Nepieciešama elektroietaišu projektēšana vai elektroinstalāciju montāža?

Par Mani

Aleksandrs

Aleksandrs Kornejevs

Visa veida elektroinstalācijas projektēšanas un montāžas speciālists ar vairāku gadu pieredzi un zināšanām, kas ļauj ikvienu projektu īstenot noteiktajā laikā, atbilstoši visiem kvalitātes standartiem.

Lai vienmēr nodrošinātu klientu vēlmēm atbilstošu darba kvalitāti, iekļaujoties noteiktajā budžetā, ir svarīgi, ka ikviena risinājuma montāžas pamatā ir visu darbību abpusēja saskaņošana.

Tas dod iespēju izvēlēties atbilstošus risinājumus par labākajām cenām un veikt augstas kvalitātes montāžas darbus, neatkarīgi no to sarežģītības un apjoma. Visiem kvalitātes standartiem atbilstošu projektu izstrāde garantē, ka klients var pārliecināties par izmantoto risinājumu kvalitāti, cenu un darba izpildes termiņiem.

Apzinoties ikviena klienta vērtību, tiek darīts viss nepieciešamais, lai ikvienam no Jums sniegtu pilnvērtīgu, augstas kvalitātes servisu.

Piedāvātie Pakalpojumi

Galvenokārt pakalpojumus iespējams sadalīt trīs kategorijās, elektroietaišu projektēšana, montāža un telekomunikāciju projektēšana.

ILGGADĒJA PIEREDZE ELEKTROIETAIŠU PROJEKTĒŠANĀ

Elektrotīklu projektēšana un montāža, kas ietver visu populārāko tīklu un risinājumu izveidi, kā arī unikālu sistēmu izstrādi un montāžu.

PLAŠA SPEKTRA ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽA

Papildus ilggadējai pieredzei elektroietaišu projektēšanā, iegūta pieredze un zināšanās šo elektroietaišu montāžā un uzturēšanā.

TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLU PROJEKTĒŠANA

Telekomunikācijas tīklu un sistēmu izbūve, sākot ar projektēšanu līdz augstākajiem standartiem atbilstošu darbu veikšanai.

0

Realizētu projektu

100

Laimīgu klientu

0

Gadu pieredze

781

Montāžu Darbi

Elektroietaišu projektēšana

Vidsprieguma elektroietaises

 • gaisvadu līnijas
 • kabeļlīnijas
 • transformatoru apakšstacijas

Zemsprieguma elektroietaises

 • kabeļlīnijas
 • gaisvadu līnijas
 • apgaismes tīkli un vizualizācijas

Visu, ar zemsprieguma elektroietaišu saistīto risinājumu pieslēgšana un uzturēšana jau izveidotām elektroietaisēm.

Iekšējie tīkli

 • apgaismes tīkli
 • spēka tīkli
 • zemējuma sistēmas
 • elektroaizsardzība pret koroziju
 • zibensaizsardzības sistēmas
 • garantētās elektroapgādes risinājumi
 • elektroaizsardzība pret koroziju

Iekšējo elektrotīklu projektēšana un montāža, kas ietver visu populārāko tīklu un risinājumu izveidi, kā arī unikālu sistēmu izstrādi un montāžu atbilstoši klienta prasībām.

Elektroinstalāciju sistēmas

Jebkura veida elektroinstalācija lielā mērā nosaka to, cik ērta un efektīva ir dažādu dzīvojamo, biroja vai ražošanas telpu izmantošana ilgtermiņā. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka elektroinstalācijas projektēšanu un montāžu veic pieredzējuši speciālisti ar nepieciešamajām zināšanām šajā jomā.

Tikai un vienīgi tādā veidā ir iespējams panākt to, ka elektroinstlācija darbojas efektīvi un nodrošina visu nepieciešamo elektroierīču pilnvērtīgu darbību.

Vairāku gadu gaitā veicot darbu ar dažāda apjoma un sarežģītības elektroinstalācijas darbu projektēšanu un montāžu, ir izdevies iegūt pieredzi, kas ļauj izprast šī darba pamata svarīgākos faktorus.

To visu papildinot ar zināšanām par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas arvien tiek uzlabotas un pilnveidotas, ir iespējams nodrošināt darbu kvalitāti, kas atbilst ikviena klienta prasībām un augstākajiem nozares standartiem.

Elektroinstalāciju projektēšanas un montāžas darba pamatā ir pret klientu vērsta uzmanība un apņemšanās vienmēr nodrošināt klienta vēlmēm atbilstošu servisu un darba rezultātu. Tieši tāpēc ikvienai detaļai visos darba posmos tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, vienlaikus garantējot visu pieņemto lēmumu saskaņošanu ar jums.

Līdzšinējo klientu atsauksmes un paveiktie darba runā paši par sevi. Arvien apkalpojot gadiem ilgus sadarbības partnerus un regulāri piesaistot jaunus klientus ir izdevies izveidot ievērības cienīgu portfolio, kas apliecina ikviena darba kvalitāti.

Telekomunikāciju projektēšana

Viens no mūsu pamatdarbības virzieniem ir telekomunikācijas tīklu un sistēmu izbūve, sākot ar projektēšanu līdz augstākajiem standartiem atbilstošu darbu veikšanai.

Zināšanu bāze šajā darbības virzienā ļauj klientiem piedāvāt:

 • optisko sakaru tīklu projektēšanu, izbūvi, rekonstrukciju un uzturēšanu,
 • sadales sakaru tīklu un maģistrālo tīklu projektēšanu un izbūvi,
 • iekšējo un ārējo vājstrāvas tīklu projektēšanu un izbūvi.

Iegūtie sertifikāti un licences apliecina speciālista zināšanas un pieredzi pat vissarežģītāko projektu realizācijā.

Vienmēr garantējot atbilstību augstākajiem kvalitātes standartiem esam spējīgi pielāgoties ikviena klienta vēlmēm un budžetam, veicot telekomunikāciju tīklu izbūvi izmantojot kā vara, tā arī optisko šķiedru kabeļus.

Mūsdienīgas telekomunikāciju sistēmas ir neatņemama atsevišķu ēku, kā arī veselu pilsētu sastāvdaļa. Tieši tāpēc mēs arvien turpinām pilnveidot savas zināšanas un iegūstam arvien jaunu pieredzi, lai ejot līdzi laikam vienmēr varētu nodrošināt jaunākajām tehnoloģijām un augstākajiem standartiem atbilstošu risinājumu izbūvi.

Kontakti

SIA “R un A Projekti”
Reģ. Nr: 58503023181

aleksandr.kornejev@gmail.com

Darba laiks: darbadienās 9.00-18.00

+371 26092756

aleksandr.kornejevHome Page